Retrotransformatorer i kommunen

I Essunga kommun finns sex murade transformatorer byggda på 1950-talet. Dessa blir alltmer ovanliga i Sverige. De är 6-7 meter höga; höjden var viktig så att man kunde få in ledningarna i dem.

Elektriciteten kom till Nossebro 1914. Den första transformatorstationen byggdes av tegel på Kvarngatan. Den blev utbytt 1956 mot en arkitektritad betongkiosk.

En dokumentation om alla våra fina transformatorer har gjorts under 2012. Klicka här för att få fram information.

retrotransformator_faglum

Transformatorn ovan står i Fåglum på vägen mot Sandbäck-Kyrkås.

 transformator_i_jonslund_svenstorp_2011

Denna transformator står i Svenstorp, Jonslund.

transformator_i_sandback

I vackra Sandbäck, sydvästra delen av kommunen, vid lövträdsågverket finner man denna transformator.

 transformator_i_sandlid_barne-asaka_2011

Väl täckt av träd men ändå intill väg nr 2500 i Sandlid mellan Fåglum och Barne-Åsaka (på vänster sida om man kommer från Fåglum) finns denna fortfarande fungerande transformator.

transformator_norr_om_essunga_kyrkby

Strax norrost om Essunga Kyrkby i Geteslätt intill väg 2509 mot Vara finns denna transformator på den östra sidan av vägen.

 transformator_jonslund_vag_186

I en liten skogsdunge längs väg 186 i Jonslund står denna transformator.

Ytterligare en transformator finns i kommunen; i Malma. Den tillverkades på Necks Verkstäder och byggdes "personsäker", det vill säga att när man öppnade den, bröts spänningen som en säkerhetsåtgärd. Det finns planer på att flytta den från befintlig plats i Malma till Nossebro.

Copyright ©2017-2018, Retrovägen    |    Designad och utvecklad av Nossebro Mediaproduktion