Åsle Tå - Museum, Café och Restaurang

Åsle tå 1, Falköping

Åsle Tå museum är Sveriges största, i original bevarade, backstugemiljö och omfattar backstugor och stugor byggda från 1700 – tidigt 1900. Allt samlat på en plats inklusive en fungerade smedja och en vattenhjulsdriven kvarn.

Café & Restaurang Åsle Tå ligger i början av tågatan. Här kan man avnjuta en vällagad lunch lagad på svenska, närproducerade råvaror eller "hembakat" fika. Och självklart finns det glass (Kling, Sia).

Kontakt:
Bokning av guidning, restaurangbesök, event, catering mm: 0515–36048, 070–3383251 eller mail till
Facebook: Café & Restaurang Åsle tå
Instagram: @cafe.restaurang.asleta
––––––––––––––––––––––
Frågor angående hembygdsföreningen:
Hemsida: www.asleta.se
Facebook: Åsle Tå upplevelsemuseum
Instagram: @asletamuseum


In English

Åsle Tå - Museum, Café and Restaurant

Åsle tå 1, Falköping

Åsle Tå museum is Sweden's largest, originally preserved, back cottage environment and includes back cottages and cottages built from 1700 - early 1900. Everything gathered in one place including a functioning forge and a water wheel driven mill.

Café & Restaurant Åsle Tå is located at the beginning of the train street. Here you can enjoy a well-cooked lunch cooked on Swedish, locally produced ingredients or "home-baked" coffee. And of course there is ice cream (Kling, Sia).


Karta / Map

Copyright ©2017-2024, Retrovägen    |    Designad och utvecklad av Nossebro Mediaproduktion