Det här är Retrovägen

Ordet retro är kortform för retrospektiv som ofta syftar till att uppmärksamma en specifik tidsepoks design, mode, trender och teknologi.

Retrovägen och Retro Nossebro intresserar sig särskilt för 1900-talets kulturarv, väl värt att uppmärksamma. Längs de slingrande småvägarna finns skatter från förr – caféer, bensinmackar, butiker, restauranger, museer och mycket mer.

Retrovägen har en sydlig sträckning som följer väg 190 till Göteborg. Alternativt kan man åka mot Alingsås och E20 mot Lerum och vidare gamla landsvägen till Göteborg. En nordlig sträckning slingrar sig från Nossebro upp genom Skaraborg ända till ­Lyrestad. I mitten finns retrosevärdheternas högborg Nossebro i Essunga kommun.

Retro Nossebro föddes år 2010, då några retroentusiaster bestämde sig för att lyfta fram alla Nossebros fina interiörer och exteriörer från 50-, 60- och 70-talen. 2014 växte projektet, på Essunga kommuns initiativ, till Retrovägen 190, och 2015 införlivades ännu fler besöksmål när Retrovägen fortsatte upp genom Skaraborg.

Från 2016 drivs Retrovägen i föreningsform i samverkan med kommunerna längs Retrovägens sträckning. Läs mer om alla smultronställen och kommande retroevenemang på hemsidan www.retrovagen.se. Du kan även följa oss på Facebook.

Lisbeth Erikson
Kassör/Treasurer
Phone: 0706-46 23 76

Kerstin Abelsson
Sekreterare/Secretary
Phone: 0705-51 53 34


In English

Follow the Retro Route

The word retro is short for retrospective and often refers to highlighting the designs, fashion, trends and technology of a specific time period.

The Retro Route (Retrovägen) and Retro Nossebro takes a special interest in the cultural heritage of the early to mid 20th century. Along the small, winding roads there are treasures from times past – cafés, old petrol stations, shops, restaurants, museums and much more.

The Retro Route has a southward loop that follows road 190 to Gothenburg. Alternatively, you can travel towards Alingsås and E20 and further towards Lerum and the old road to Gothenburg. A northern loop winds its way from Nossebro up through Skaraborg all the way to Lyrestad. In between the two routes you will find the heart of it all: Nossebro.

Retro Nossebro dates back to 2010, when a group of retro enthusiasts decided it was time to show all of Nossebro's great interiors and exteriors from the 50's, 60's and 70's. In 2014, initiated by Essunga municipality, the project grew to Retro Route 190 (Retrovägen 190), named after the road to Gothenburg and in 2015 even more retro attractions in Skaraborg were added.

From 2016 the Retro Route is run by a local association in collaboration with the municipalities along the route. Read more about the retro attractions and upcoming events on our website. You can also follow us on Facebook.

Copyright ©2017-2020, Retrovägen    |    Designad och utvecklad av Nossebro Mediaproduktion