Vårgårda Museum

Fagrabovägen 14, Vårgårda

Vårgårda har efter många års arbete i hembygdsföreningen byggt upp ett museum. Här presenteras för första gången Vårgårdas historia. Den fornhistoriska delen om hur livet var i bygden mellan åarna Nossan och Säveån och när järnvägen kom till Vårgårda och stationshuset byggdes 1856. Järnvägen som blev starten, om hur handelsmän och hantverkare kom till Vårgårda och blev starten på vårt samhälle.

Att det var Fredrik Sundler som var upphov till samhället är det ingen tvekan om. Han presenteras utförligt på museet. I museet sprids kunskapen om Vårgårdas historia om hur samhället vuxit fram och förändrats genom åren.

Kontakt:
0705365407
E-post:


Karta / Map

Copyright ©2017-2024, Retrovägen    |    Designad och utvecklad av Nossebro Mediaproduktion